AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đĩa tròn quay đều mỗi vòng trong 0,8 s. Tốc độ góc của một điểm A nằm trên vành đĩa là 

  • A.  2,5π rad/s.   
  • B. 3π rad/s.      
  • C. 3,5π rad/s.        
  • D.  4π rad/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Ta có thời gian quay 1 vòng là 0,8 s ð T = 0,8 s.

  \(T = \frac{{2\pi }}{\omega } = 0,8 \Rightarrow \omega  = 2,5\pi \) (rad/s).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>