AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đồng hồ treo tường có kim giờ dài 2,5cm, kim phút dài 3cm. So sánh tốc độ góc của 2 đầu kim nói trên. 

  • A.  ωphut = 6ωgio          
  • B. ωphut = 12ωgio       
  • C.  ωphut = 24ωgio     
  • D.  ωphut = 48ωgio

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  - Đối với kim giờ \({T_h} = 43200s \Rightarrow {\omega _h}\frac{{2\pi }}{{{T_h}}} = 1,{45.10^{ - 4}}\) rad/s.

  - Đối với kim phút \({T_{ph}} = 3600s \Rightarrow {\omega _{ph}}\frac{{2\pi }}{{{T_{ph}}}} = 1,{74.10^{ - 3}}\) rad/s.

  \( \Rightarrow \frac{{{\omega _h}}}{{{\omega _{ph}}}} = \frac{{1,{{45.10}^{ - 4}}}}{{1,{{74.10}^{ - 3}}}} = \frac{1}{{12}}\) 

  \( \Rightarrow {\omega _{ph}} = 12{\omega _h}\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>