AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng nào của cụ Nguyễn Sinh Sắc có ảnh hưởng quyết định đến tư tưởng xây dựng một nhà nước của dân, do dân, vì dân của  Hồ Chí Minh?  

  • A. Thương yêu người nghèo  
  • B.  Lòng yêu nước
  • C. Lòng căm thù bọn xâm lược
  • D. Tư tưởng “ thân dân”  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>