AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những cơ sở hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở nào quan trọng nhất?

  • A. Cơ sở khách quan
  • B.  Cơ sở chủ quan 
  • C. Cơ sở nào cũng quan trọng 
  • D. Không xác định được  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>