AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc đọc luận cương của Lê Nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa vào năm nào?

  • A. Năm 1918
  • B. Năm 1919
  • C. Năm 1920
  • D. Năm 1921

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>