• Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc sang Mỹ nhằm mục đích gì?  

  • A. Để tham quam  
  • B. Để học nghề 
  • C.  Để nghiên cứu tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ 
  • D. Để nghiên cứu cách mạng dân chủ tư sản Mỹ         

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC