MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc sang Mỹ nhằm mục đích gì?  

  • A. Để tham quam  
  • B. Để học nghề 
  • C.  Để nghiên cứu tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ 
  • D. Để nghiên cứu cách mạng dân chủ tư sản Mỹ         

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 95430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA