AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị lần thứ mấy của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đánh dấu thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh?

  • A. Hội nghị lần thứ Sáu
  • B. Hội nghị lần thứ Bảy
  • C. Hội nghị lấn thứ Tám
  • D. Hội nghị lần thứ Chín.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>