AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thử thách mà Hồ Chí Minh phải vượt qua trong giai đoạn 1930 – 1945 là thử thách gì?

  • A. Bị đế quốc cầm tù.
  • B. Đời sống khổ cực của người cách mạng trong điều kiện hoạt động bí mật.
  • C. Quan điểm „tả“ khuynh của Quốc tế Cộng sản thời kỳ đó
  • D. Bị bệnh hiểm nghèo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>