AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc đến nước Anh nhằm mục đích gì?

  • A. Nghiên cứu luật pháp của nước Anh
  • B. Nghiên cứu cách mạng dân chủ tư sản Anh
  • C. Để học nghề
  • D. Để học tiếng Anh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>