AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc  gủi bản yêu sách của nhân dân An nam tới hội nghị Véc-xây vào năm nào?

  • A. Năm 1918  
  • B. Năm 1919
  • C. Năm 1920 
  • D. Năm 1921

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>