AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các tác phẩm Nguyễn Ái Quốc viết từ năm 1920 – 1930 có mấy nội dung?

  • A. 5 nội dung
  • B. 6 nội dung
  • C. 7 nội dung
  • D. 8 nội dung.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA