AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong những tiền đề lý lụận hình thành Tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền đề nào quyết định bản chất cách mạng và khoa học của Tư tưởng Hồ Chí Minh?

  • A. Tinh hoa văn hoá dân tộc
  • B.  Tinh hoa văn hoá nhân loại  
  • C. Chủ nghĩa Mác- Lê nin
  • D. Tất cả các tiền đề trên  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>