AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thời kỳ hình thành tư tưởng cơ bản  về cách mạng Việt Nam được tính từ:

  • A. Năm 1921 đến năm 1930
  • B. Năm 1931 đến năm 1945.
  • C. Năm 1945 đến năm 1954.
  • D. Năm 1954 đến năm 1969.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>