AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Lý do chính của việc Nguyễn Ái Quốc đến Pháp?  

  • A. Để học nghề  
  • B.  Để tìm hiểu văn minh Pháp  
  • C. Để vận động nhân dân Pháp ủng hộ cách mạng Việt Nam  
  • D. Vì nguồn gốc mọi đau khổ của nhân dân Việt Nam là ở tại “chính quốc”.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>