AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1924 – 1927 Bác Hồ hoạt động ở đâu?

  • A. Ở Pháp
  • B.  Ở Nga.
  • C. Ở Trung Quốc
  • D. Ở Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>