AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mốc thời gian nào ghi dấu Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau ba mươi năm hoạt động ở nước ngoài?

  • A. Ngày 28 – 1 – 1940
  • B. Ngày 28 – 1 – 1941.
  • C. Ngày 28 – 1 – 1942   
  • D. Ngày 28 – 1 – 1943. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>