• Câu hỏi:

  Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Bác Hồ được viết năm nào?

  • A. Năm 1925
  • B. Năm 1927.
  • C. Năm 1928
  • D. Năm 1929.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC