AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ai là người thầy đầu tiên của Nguyễn Tất Thành hiểu theo nghĩa cao quý nhất của từ này?

  • A. Phan Bội Châu 
  • B.  Vương Thúc Quý  
  • C.  Nguyễn Sinh Sắc  
  • D. Lê Văn Miến  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>