AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cương lĩnh đầu tiên của Đảng” do Bác Hồ khởi thảo vào năm nào?

  • A. Năm 1929
  • B. Năm 1930
  • C. Năm 1931
  • D. Năm 1932

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>