AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào dưới đây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

  • A. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch NaAlO2.
    
  • B. Sục CO2 dư vào dung dịch Ca(OH)2.
    
  • C. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl3.
    
  • D. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Do AlCl3 dư nên không có hiện tượng hòa tan kết tủa

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>