YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong dân gian có câu: 

                                             " anh đừng bắc bậc làm cao

                                     Phèn chua em đánh nước nào cũng trong”

  Công thức của phèn chua là:

  • A. Al2(SO4)3.18H2O.
  • B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
  • C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
  • D. Na3AlF6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>