AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 17,4 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và FeCO3 trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa 36,0 gam muối và V lít (đktc) hỗn hợp khí có chứa SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của V là

  • A. 2,688. 
  • B. 3,360. 
  • C. 8,064. 
  • D. 2,016.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt a, b là số mol Fe3O4 và FeCO3

  → mX = 232a + 116b = 17,4

  nFe2(SO4)3 = (3a + b)/2 = 0,09

  → a = 0,.03 và b = 0,09

  → nCO2 = 0,09

  Bảo toàn electron:

  2nSO2 = nFe3O4 + nFeCO3 → nSO2 = 0,06

  → n khí tổng = 0,15 mol → V = 3,36 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>