AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 20g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa rồi nung nóng dung dịch còn lại thu thêm 5g kết tủa nữa. Thể tích khí CO2 (đktc) đã hấp thụ là

  • A. 3,36 lít. 
  • B. 4,48 lít. 
  • C. 2,24 lít.
  • D. 6,72 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

  0,2                            0,2

  2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

  2a                                  a

  Ca(HCO3)2 → CaCO3 + H2O + CO2

  a                         a = 0,05             a

  nCO2 tổng = 0,2 + 2a = 0,3 mol

  V = 6,72 lit

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>