YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho dung dịch A chứa AlCl3 và HCl. Chia dung dịch A thành 2 phần bằng nhau:
  - Thí nghiệm 1: Cho phần 1 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 71,75 gam kết tủa.
  - Thí nghiệm 2: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào phần 2,

  Kết quả thí nghiệm được biểu diễntrên đồ thị sau:

  Giá trị của x là:

  • A. 0,15. 
  • B. 0,09. 
  • C. 0,18. 
  • D. 0,14.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>