AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kim loại Ca được điều chế bằng phương pháp nào sau đây?

  • A. Cho K tác dụng với dung dịch CaCl2
  • B. Điện phân dung dịch CaCl2.
  • C. Nhiệt phân CaCO3.
  • D. Điện phân CaCl2 nóng chảy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>