AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các kim loại sau: Na, Ba, Cr, Fe. Số kim loại tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ là:

  • A. 1
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   + Kim loại tác dụng với nước tạo dung dịch bazo (tan hoàn hoàn trong nước)
  - 5 Kim loại kiềm: Li, Na, K, Rb, Cs
  - 3 Kim loại kiềm thổ: Ca, Sr, Ba
  ⇒ Có 2 kim loại thỏa mãn đề bài: Na, Ca

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>