AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các hợp kim sau: Cu-Fe; Zn-Fe; Fe-C; Sn-Fe. Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì số hợp kim mà trong đó Fe bị ăn mòn trước là

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 3
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kim loại có tính khử mạnh hơn sẽ bị ăn mòn trước.

  ⇒ Số hợp kim mà trong đó Fe bị ăn mòn trước là: Cu - Fe, Sn - Fe và Fe - C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>