AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit được tổng hợp theo chiều nào?

  • A. 3'- 5'
  • B. 5'- 3'
  • C. 3'- 3'
  • D. 5'- 5'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit được tổng hợp theo chiều 5'- 3'

  Đáp án: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>