YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit được tổng hợp theo chiều nào?

  • A. 3'- 5'
  • B. 5'- 3'
  • C. 3'- 3'
  • D. 5'- 5'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit được tổng hợp theo chiều 5'- 3'

  Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF