YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit được tổng hợp theo chiều nào?

  • A. 3'- 5'
  • B. 5'- 3'
  • C. 3'- 3'
  • D. 5'- 5'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong quá trình phiên mã, chuỗi poliribônuclêôtit được tổng hợp theo chiều 5'- 3'

  Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF