YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là:

  • A. Đều diễn ra trong nhân tế bào.
  • B. Đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.
  • C. Đều có sự tham gia của ARN polimeraza 
  • D. Đều diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là: đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

  Phiên mã: nguyên tắc bổ sung giữa mARN với ADN

  Dịch mã: nguyên tắc bổ sung giữa bộ ba đối mã tARN với bộ ba mã hóa mARN

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43949

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON