YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là:

  • A. Đều diễn ra trong nhân tế bào.
  • B. Đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.
  • C. Đều có sự tham gia của ARN polimeraza 
  • D. Đều diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm giống nhau giữa quá trình phiên mã và dịch mã ở sinh vật nhân thực là: đều diễn ra theo nguyên tắc bổ sung.

  Phiên mã: nguyên tắc bổ sung giữa mARN với ADN

  Dịch mã: nguyên tắc bổ sung giữa bộ ba đối mã tARN với bộ ba mã hóa mARN

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43949

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON