YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm là:

  • A. mARN
  • B. tARN
  • C. rARN
  • D. ADN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm là: rARN

  Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 307

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON