YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sau đây không đúng?

  • A. Quá trình dịch mã diễn ra ở tế bào chất. 
  • B. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là mêtiônin. 
  • C. Trong quá trình dịch mã, ribôxôm di chuyển trên mARN theo chiều 3’→ 5’. 
  • D. Trên một phân tử mARN, tại một thời điểm có nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong quá dịch mã ribôxôm di chuyển trên mARN theo chiều 5’→ 3’ ⇒ C sai.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43963

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON