ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về cơ chế dịch mã ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sau đây không đúng?

  • A. Quá trình dịch mã diễn ra ở tế bào chất. 
  • B. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là mêtiônin. 
  • C. Trong quá trình dịch mã, ribôxôm di chuyển trên mARN theo chiều 3’→ 5’. 
  • D. Trên một phân tử mARN, tại một thời điểm có nhiều ribôxôm cùng tham gia dịch mã.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong quá dịch mã ribôxôm di chuyển trên mARN theo chiều 5’→ 3’ ⇒ C sai.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 43963

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1