YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về quá trình dịch mã, có một số phát biểu sau:
  1. Giai đoạn chuyển axit amin tự do thành axit amin hoạt hóa và giai đoạn gắn amin hoạt hóa vào tARN được xúc tác bởi hai loại enzyme khác nhau.
  2. ATP chỉ có vai trò chuyển aa tự do thành aa hoạt hóa.
  3. Tiểu phần lớn của riboxom liên kết với mARN trước tiểu phần bé.
  4. Hiện tượng polixom làm tăng hiệu suất tổng hợp các chuỗi polipeptit khác nhau.
  Số phát biểu đúng là:

  • A. 3
  • B. 0
  • C. 2
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là 1 và 4.
  2. Sai - Ngoài tác dụng hoạt hóa các aa ATP còn tham gia vào nhiều quá trình tổng hợp khác.
  3. Sai - Tiểu phần lớn liên kết sau tiểu phần bé.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43962

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON