YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

  • A. glucôzơ.
  • B. prôtêin.
  • C. ADN.
  • D. ARN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử: ARN

  Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43948

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON