YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

  • A. glucôzơ.
  • B. prôtêin.
  • C. ADN.
  • D. ARN.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử: ARN

  Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43948

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON