YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một đoạn polipeptit gồm các axit amin sau:...Val-Trp-Lys-Pro....Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các codon(bộ ba trên mARN) sau:

  Lys: AAG

  Pro: XXA

  Val: GUU

  Trp: UGG

  Xác định trình tự các nu trên mạch mã gốc của ADN tương ứng:

  • A. 5'...XAA AXX TTX GGT...3'
  • B. 3'...TAX AUG GGX GXT...5'
  • C. 5'...TGG XTT XXA TAX...3'
  • D. 3'...XAA AXX TTX GGT...5'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chuỗi polipeptit:..Val-Trp-Lys-Pro...

  mARN: 5'GUU UGG AAG XXA 3'

  mạch mã gốc: 3'XAA AXX TTX GGT 5'

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43960

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON