YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một đoạn polipeptit gồm các axit amin sau:...Val-Trp-Lys-Pro....Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các codon(bộ ba trên mARN) sau:

  Lys: AAG

  Pro: XXA

  Val: GUU

  Trp: UGG

  Xác định trình tự các nu trên mạch mã gốc của ADN tương ứng:

  • A. 5'...XAA AXX TTX GGT...3'
  • B. 3'...TAX AUG GGX GXT...5'
  • C. 5'...TGG XTT XXA TAX...3'
  • D. 3'...XAA AXX TTX GGT...5'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chuỗi polipeptit:..Val-Trp-Lys-Pro...

  mARN: 5'GUU UGG AAG XXA 3'

  mạch mã gốc: 3'XAA AXX TTX GGT 5'

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43960

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON