YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phân tử tARN mang Metionin tiến vào Riboxom để tổng hợp protein. Trật tự nucleotit của bộ ba đối mã trên phân tử tARN này là: 

  • A. 3'UXA5'
  • B. 3'AUG5'
  • C. 5'AUG3'
  • D. 3'UAX5'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bộ ba mã hoá Metionin là AUG nằm trên mARN=> tARN mang bộ ba đối mã là 3’UAX5’ 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43959

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON