YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phân tử tARN mang Metionin tiến vào Riboxom để tổng hợp protein. Trật tự nucleotit của bộ ba đối mã trên phân tử tARN này là: 

  • A. 3'UXA5'
  • B. 3'AUG5'
  • C. 5'AUG3'
  • D. 3'UAX5'

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bộ ba mã hoá Metionin là AUG nằm trên mARN=> tARN mang bộ ba đối mã là 3’UAX5’ 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43959

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền cấp độ phân tử

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON