AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ dưới đây:

  Khí X là 

  • A. CH4  
  • B. NH3.   
  • C. CO2.   
  • D. H2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Từ hình vẽ ta thấy khí X nặng hơn không khí vì thu khí X bằng cách để ngửa bình

  => Trong các đáp án C chỉ có CO2 là khí nặng hơn không khí

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>