YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm BaO, NH4HCO3, KHCO3 ( có tỉ lệ mol lần lượt là 5 :4: 2) vào nước dư, đun nóng. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa. 

  • A. KHCO và ( NH4)2CO3  
  • B.  KHCO3 và Ba(HCO3)2.
  • C.  K2CO3.              
  • D. KHCO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  BaO + H2O → Ba(OH)2

  5                 → 5                  (mol)

  Ba(OH)2 + NH4HCO3 → BaCO3↓ + NH3 + 2H2O

  4           ← 4                                                               (mol)

  Ba(OH)2 + 2KHCO3 → BaCO3↓ + K2CO3 + H2O

  1            ← 2                                                              (mol)

  Vậy dd Y chỉ chứa K2CO3

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>