AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một số axit cacboxylic như axit oxalic, axit tactric, ….gây ra vị chua cho quả sấu xanh. Trong quá trình làm món sấu ngâm đường, người ta sử dụng dung dịch nào sau đây để làm giảm vị chua của quả sấu: 

  • A. Muối ăn.
  • B. Nước vôi trong.
  • C. Phèn chua.     
  • D. Giấm ăn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Các axit oxalic, axit tactric có vị chua => ta dùng Nước vôi trong do nước vôi trong có môi trường bazo (OH-) kết hợp với H+ của axit => dẫn đến giảm được vị chua

  OH+  H+ → H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>