AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho m gam hỗn hợp Al và Na vào nước dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và 1,35 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là 

  • A. 4,80.         
  • B. 3,85.    
  • C. 6,45.      
  • D. 6,15.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Rắn không tan là Al dư => mAl dư = 1,35 (g)

  nH2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 (mol)

  Gọi số mol Na = số mol Al pư = a (mol)

  BT e ta có: nNa + 3nAl = 2nH2 => a + 3a = 2. 0,1

  => a = 0,05 (mol)

  => m = mNa + mAl pư + mAl dư = 0,05.23 + 0,05.27 + 1,35 = 3,85 (g)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>