AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (1) Công thức hóa học của phèn chua là K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

  (2) Các kim loại Na, K, Ba đều phản ứng mạnh với nước ở nhiệt thường.

  (3) Quặng boxit có thành phần chính là Al2O3.2H2O.

  (4) Nhôm là kim loại màu trắng, nhẹ, có nhiều ứng dụng quan trọng.

  (5) Nước cứng là nước có chứa nhiều ion cation Ca2+ , Mg2+.

  (6) Có thể điều chế kim loại Na bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl.

  Số phát biểu đúng là: 

  • A. 4
  • B. 2
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) đều đúng

  6) sai điều chế kim loại Na bằng cách điện phân nóng chảy NaCl

  => có 5 phát biểu đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>