AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho m gam alanin phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 27,75 gam. Giá trị của m là 

  • A. 26,25.           
  • B.  13,35.         
  • C. 18,75.     
  • D. 22, 25.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Alanin có công thức là: CH3-CH2(NH2)-COOH

  CH3-CH2(NH2)-COOH + NaOH → CH3-CH2(NH2)-COONa + H2O

  nAla-Na = 27,75/111 = 0,25 (mol)

  => nAla = nAla-Na = 0,25 (mol) => mAla = 0,25.89 = 22,25 (g)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>