YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 5,2 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hết với lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí ở đktc, khối lượng muối có trong Y là 

  • A. 31,70 gam.
  • B. 19,90 gam.     
  • C. 32,30 gam.    
  • D. 19,60 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  nH2 = 3,36 : 22,4 = 0,15 (mol) => nSO42-= nH2 = 0,15 (mol)

  BTKL : mmuối = mKL + mSO42- = 5,2 + 0,15.96 = 19,6 (gam)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>