AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin, metylamin và trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,18 mol hỗn hợp X cần dùng vừa đủ 0,615 mol O2. Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 (trong đó số mol CO2 là 0,40 mol). Cho lượng X trên vào dung dịch KOH dư thấy có a mol KOH tham gia phản ứng. Giá trị của a là 

  • A. 0,06.       
  • B.  0,07 .   
  • C. 0,08.       
  • D. 0,09.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Ta thấy:

  Glyxin = NH3 + CH2 + CO2

  Ala = NH3 +2CH2 + CO2

  Val = NH3 + 4CH2 + CO2

  CH3NH2 = NH3 +CH2

  C2H5NH2 = NH3 + 2CH2

  Quy đổi X thành NH3: 0,18 (mol) ; CH2 : x (mol) ; CO2 : y (mol)

  PTHH đốt cháy:

  4NH3 + 3O2 t0→→t0 2N2 + 6H2O

  0,18 → 0,135 (mol)

  CH2 + 1,5O2 t0→→t0 CO + H2O

  x     → 1,5x           → x                    ( mol)

  ∑ nO2 = 0,135 + 1,5x = 0,615 (1)

  ∑ nCO2= x + y = 0,4 (2)

  Từ (1) và (2) => x = 0,32 và y = 0,08 (mol)

  => nNaOH = nGly + nAla + nVal = nCO2 = 0,08 (mol)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA