AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất KCl được sử dụng làm phân bón hóa học nào sau đây? 

  • A. Phân vi lượng.
  • B. Phân kali.              
  • C. Phân đạm.    
  • D. Phân lân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  KCl có chứa nguyên tố K => được dùng làm phân kali

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>