• Câu hỏi:

  Trong phản ứng hóa học: Cl2 + Ca(OH)2 → CaOCl2 + H2O

  Clo đóng vai trò

  • A.

   chất khử.

  • B.

   chất oxi hóa.

  • C.

   vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

  • D. không là chất oxi hóa, không là chất khử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC