YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hóa trị II không đổi trong hợp chất) trong khí Cl2 dư, thu được 28,5 gam muối. Kim loại M là

  • A.

   Be    

  • B.

   Cu  

  • C.

   Ca    

  • D.

   Mg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  M + Cl2 to → MCl2

  nM= nMCl2 ⇒ 7,2/M = 28,5/(M + 71) ⇒ M = 24 (Mg)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 115659

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA