• Câu hỏi:

  Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hóa là

  • A.

   0,05    

  • B.

   0,16  

  • C.

   0,02    

  • D.

   0,10

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nKMnO4= 3,16/158 = 0,02 (mol)

  Bảo toàn electron: nHCl (bị oxi hóa) = 5nKMnO4= 5.0,02 = 0,1 (mol)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC