AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 4,48 lít (đktc) H2 tác dụng với 2,24 lít (đktc) một halogen X đến khi phản ứng hoàn toàn thu được khí Y . Dẫn khí Y vào dung dịch AgNO3 dư thấy tạo ra 28,7 gam kết tủa. X là:

  • A. Clo
  • B. Brom
  • C. Flo
  • D. Iot

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  H+ X2 → 2HX
  0,1   0,1     0,2
  HX + AgNO3 → AgX↓ + HNO3
  0,2                                 0,2
  ⇒ MAgX = 143,5 ⇒ MX = 35,5
  Vậy X là Clo 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>