YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hỗn hợp gồm 0,02 mol Mg và 0,03 mol Fe với  hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được 4,77 gam hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan hết Y bằng 150 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch Z. Cho dung dịch AgNO3 loãng dư vào dung dịch Z thu được 13,995 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của oxi trong hỗn hợp X là:

  • A. 37,89 %. 
  • B. 33,33 %.
  • C. 38,79 %.
  • D. 44,44 %.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bảo toàn khối lượng  
  \(\\ \Rightarrow m_{Cl_{2}} + m_{O_{2}} = 4,77 - 0,02.24 - 0,03.56 = 2,61\)
  Cl2: x mol; O2: y mol; Ag: z mol; AgCl: (2x + 0,03)
  Ta có 71x + 32y = 2,61
  (2x + 0,03).143,5 + 108z = 13,995
  2x+ 4y + z = 0,02.2 + 0,03.3
  ⇒ x = 0,03; y = 0,015; z = 0,01
  \(\\ \Rightarrow \%V_{O_{2}} = \frac{0,015.100}{(0,015 + 0,03)} = 33,33 \ \%\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 15443

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA