YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 0,02 mol KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc (dư), sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít khí X (đktc). Tính V?

  • A. 4,48.
  • B. 3,36.
  • C. 1,12.
  • D. 2,24.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong môi trường axit Mn7+ (KMnO4) sẽ oxi hóa Cl- → Cl2 và Mn7+ bị khử tạo thành Mn2+.
  \(\begin{matrix} \cdot & Mn^{7+} & + & 5e^- & \rightarrow & Mn^{2+}\\ & 0,02 & \rightarrow & 0,1\\ \cdot & Cl^- & \rightarrow & Cl_2& + & 2e^-\\ & & & 0,05 & \gets & 0,1 \end{matrix}\)
  \(n_{Mn^{7+}}= n_{KMnO_4} = 0,02\ mol\)
  \(\Rightarrow n_{Cl_2} = 0,05\ mol\)
  \(V_{Cl_2} = 0,05 \times 22,4 = 1,12 \ (l)\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 15444

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA